Masz pytania? Napisz do mnie.
Joanna Karpeta

+48 512 217 474

kontakt@joannakarpeta.pl

Klientów instytucjonalnych zapraszam na stronę:
Motivado sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626769. Zarejestrowany adres: ul. Jugosłowiańska 15 lok. 20. 03-984 Warszawa, NIP: 1132913494, REGON: 364906230.

Zapisz się do newslettera